Naša spoločnosť ponúka široké spektrum prác v oblasti stavebných činností:

 • Predaj stavebného  materiálu, vrecovaných suchých zmesí a náradia
 • Výstavba rodinných domov v rozpracovaní:
  • základové dosky
  • hrubá stavba
  • holodom
  • dom na kľúč
 • Výkopy rôznych šírok a hĺbok základových pásov, pätiek a jám
 • Doprava stavebného materiálu, štrkov a pieskov
 • Príprava terénu a pokládka zámkovej dlažby
 • Ploty a oplotenia
 • Fasády, omietky, potery